DOGGER's verhaal

DOGGER, een zwerfhond en een dromer met zijn hart op de juiste plaats. Hij leefde hier en daar. In zijn territorium was er geen boom, geen hoek en geen slager die hij niet kende. Met zijn verzorgde uiterlijk en altijd een vriendelijk woord voor iedereen slenterde hij door de straten van het alledaagse leven.

Maar DOGGER miste soms een metgezel om zijn kijk op het leven mee te delen. Dat veranderde toen hij CATTER ontmoette op de top van een heuvel aan de rand van de stad. CATTER vertelde hem over haar broer, de lang gezochte rode rover kat. DOGGER legde haar het universum uit, liet haar glimlachen en maakte haar blij met kleine, vriendelijke gebaren en zijn filosofieën.

Het was het begin van een lange vriendschap.

DOGGER's story

DOGGER, a stray dog and a dreamer with his heart in the right place. He lived here and there. In his territory there was no tree, no corner and no butcher he didn’t know. With his groomed appearance and always  a kind word for everyone he strolled along the streets of every day life.
But DOGGER sometimes missed a companion to share his point of view on life.

That changed when he met CATTER on the top of a hill on the outskirts of the city. She told him about her brother, the long-sought red robber cat. DOGGER explained the universe to her, made her smile and delighted her through tiny, tender gestures and his philosophies.

It was the beginning of a long friendship.

DOGGER's Geschichte

DOGGER, ein Streuner und ein Träumer mit dem Herz am rechten Fleck. Er lebte hier und dort. In seinem Revier gab es keinen Baum, keine Ecke und keinen Metzger, den er nicht kannte. Mit seinem gepflegten Äußeren und immer ein freundliches Wort für jeden, schlenderte er durch die Straßen des Alltags. Aber DOGGER fehlte manchmal ein Gefährte, mit dem er seine Lebenseinstellung teilen konnte.

Das änderte sich, als er auf einem Hügel am Rande der Stadt auf CATTER traf. Sie erzählte ihm von ihrem Bruder, der seit Langem gesuchten roten Räuber Kater. DOGGER erklärte ihr das Universum, brachte sie zum Lächeln und erfreute sie mit kleinen, zärtlichen Gesten und seinen Philosophien.

Es war der Beginn einer langen Freundschaft.

This animation, based on my characters DOGGER and CATTER, was created
by Bram Vrancken
and his colleague students Teuntje Hexspoor and Maik Verlinden during their last year at SintLucas – Eindhoven. It was the first time I saw them come to life!

DOGGER en CATTER

opgelucht na gesprek met Emmeke

>